SOBOTA, 18 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Piętrze
Godzina 11:30 - 13:00

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Forum lipidowe - dyskusja okrągłego stołu

Przewodniczący

W. Drygas (Łódź)
A. Rynkiewicz
(Gdańsk)

 

852.

HDL - niedoceniane lipoproteiny, skuteczność kliniczna wzrostu stężenia.
B. Cybulska (Warszawa)

853.

Trójglicerydy - czy można jeszcze dyskutować?
M. Naruszewicz (Szczecin)

854.

Ocena stężenia LDL i HDL, razem czy osobno?
Z. Kornacewicz-Jach (Szczecin)

855.

Cholesterol całkowity - proste, cenne badanie dla każdego.
A. Rynkiewicz
(Gdańsk)

856.

Lipidy tak, ale najważniejsze jest ryzyko globalne.
T. Zdrojewski
(Gdańsk)

857.

Dyslipidemia aterogenna największym zagrożeniem.
L. Kłosiewicz-Latoszek
(Warszawa)

858.

Debata i podsumowanie.
W. Drygas (Łódź)