SOBOTA, 18 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Młynarskiego
Godzina 11:30 - 13:00

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Magnetic resonance (MR) and multislice computed tomography (MSCT) in cardiovascular diagnostics 2004
Rezonans magnetyczny (MR) i wielorzędowa spiralna tomografia komputerowa (MSCT) w diagnostyce kardiologicznej 2004

Przewodniczący

P. Wielopolski (Rotterdam, NL)
M. Pasowicz (Kraków)

 

825.

Current trends in cardiovascular MR development - hopes for the future.
Współczesne kierunki rozwoju kardiologicznych badań MR - nadzieje na przyszłość
.
P. Wielopolski (Rotterdam, NL)

826.

New perspectives for non-invasive assessment of coronary arteries  by multislice computed tomography (MSCT).
Nowe perspektywy nieinwazyjnej oceny tętnic wieńowych metodą MSCT.
M. Pasowicz (Kraków)

827.

Diagnostics of cardiomyopathies using magnetic resonance (MR).
Diagnostyka kardiomiopatii metodą MR.
P. Klimeczek (Kraków)

828.

Myocardial perfusion and viability assessment using magnetic resonance (MR).
Analiza perfuzji i żywotności miokardium metodą MR.
Ł. Kownacki (Warszawa)