SOBOTA, 18 września 2004
Hotel Europejski - Sala I
Godzina 9:30 - 11:00

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wskazania do ablacji RF w nadkomorowych zaburzeniach rytmu - czy wszystko już wiemy?

Przewodniczący

Z. Kalarus (Zabrze)
Ł. Szumowski
(Warszawa)
F. Walczak
(Warszawa)

 

808.

Częstoskurcz przedsionkowy.
Ł. Szumowski
(Warszawa)

809.

Nawrotny częstoskurcz węzłowy.
E. Koźluk (Warszawa)

810.

Trzepotanie przedsionków.
M. Pytkowski
(Warszawa)

811.

Dodatkowy szlak o szybkim przewodzeniu.
Z. Kalarus (Zabrze)

812.

Dodatkowy szlak o wolnym przewodzeniu.
F. Walczak (Warszawa)