SOBOTA, 18 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Piętrze
Godzina 9:30 - 11:00

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Kardiologia sportowa - wybrane zagadnienia

Przewodniczący

J. Kuch (Warszawa)
W. Braksator (Warszawa)
A. Mamcarz (Warszawa)

 

803.

Nagła śmierć sercowa sportowców - rzeczywista skala problemu.
J. Kuch
(Warszawa)

804.

MVP - częste rozpoznanie, rzadko problem.
Z. Gąsior (Katowice)

805.

Czy można uprawiać sport z wadą serca?
P. Hoffman (Warszawa)

806.

Nadciśnienie tętnicze u sportowców.
K. Narkiewicz (Gdańsk)

807.

Sposób postępowania - zasady orzekania w kardiologii sportowej.
A. Mamcarz
(Warszawa)
W. Braksator
(Warszawa)