SOBOTA, 18 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Młynarskiego
Godzina 9:30 - 11:00

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kardiologia interwencyjna w prewencji udarów mózgu

Przewodniczący

W. Tracz (Kraków)
T. Przewłocki (Kraków)

 

778.

Miażdżyca tętnic szyjnych - znaczenie i leczenie z zastosowaniem nowoczesnych technik endowaskularnych.
A. Witkowski
(Warszawa)

779.

Zwężenia tętnic podobojczykowych i kręgowych - niedoceniony problem kliniczny i możliwości leczenia inwazyjnego.
T. Przewłocki
(Kraków)

780.

Badania nieinwazyjne w diagnostyce, wyborze strategii leczenia i prowadzeniu chorych ze zwężeniami tętnic łuku aorty.
A. Kabłak-Ziembicka
(Kraków)

781.

Przetrwały otwór owalny a udar mózgu - wskazania do leczenia interwencyjnego.
M. Demkow
(Warszawa)