PIĄTEK, 17 września 2004
Hotel Europejski - Sala II
Godzina 17:00 - 18:30

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wady zastawkowe serca - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe

Przewodniczący

I. Rawczyńska-Englert (Warszawa)
M. Zembala (Zabrze)

 

765.

Chorzy z nabytą wadą serca.
Z. Gąsior
(Katowice)

766.

Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorego ze sztuczną zastawką.
J. Stępińska
(Warszawa)

767.

Dysfunkcja sztucznej zastawki z powodu skrzepliny.
J. Siniawski (Berlin, D)

768.

Chory ze wszczepioną zastawką - wskazanie do reoperacji.
A. Biederman (Warszawa)

769.

Nowy ambulatoryjny system opieki nad chorym ze sztuczną zastawką.
M. Zembala (Zabrze)