PIĄTEK, 17 września 2004
Hotel Europejski - Sala II
Godzina 15:00 - 16:30

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Biologia molekularna w służbie kardiologii interwencyjnej

Przewodniczący

R. Gil (Warszawa)
T. Siminiak (Poznań)

 

719.

Podstawy teoretyczne terapii genowej oraz przeszczepów komórkowych.
M. Gruchała
(Gdańsk)

720.

Kliniczne wyniki angiogenezy u ludzi.
A. Witkowski
(Warszawa)

 

Komórki omnipotencjalne szpiku u chorych z ostrym zawałem serca:

721.

- doświadczenia z Wrocławia
P. Ponikowski (Wrocław)

722.

- doświadczenia z Poznania
S. Grajek
(Poznań)

723.

Przeszczep komórek mięśniowych chorych z pozawałową niewydolnością serca.
T. Siminiak
(Poznań)