PIĄTEK, 17 września 2004
Teatr Wielki - Sala im. Młynarskiego
Godzina 12:15 - 13:45

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

What is the real cost of an acute coronary syndrome? From US perspective to Polish reality
Ile naprawdę kosztuje ostry zespół wieńcowy? O
d perspektywy amerykańskiej do polskiej rzeczywistości

Przewodniczący

G. Opolski (Warszawa)
W. Rużyłło
(Warszawa)

 

447.

ACS - what did we expect in 2004? How much money do we really need?
OZW - jak miało być w Polsce w 2004 roku? Ile pieniędzy rzeczywiście potrzebujemy?
G. Opolski (Warszawa)

448.

ACS - how does the American healthcare refund system work?
OZW - jak płaci amerykański system ubezpieczeń zdrowotnych?
J. Fedorowski (Plattsburgh NY, USA)

449.

ACS in Poland - what should be affordable?
OZW w Polsce - na co powinno być nas stać?
J. Kubica (Bydgoszcz)

450.

ACS in Poland - how to optimize their management?
OZW w Polsce - jak najefektywniej zorganizować ich leczenie?

W. Rużyłło
(Warszawa)

 

Dyskusja z udziałem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia