CZWARTEK, 16 września 2004
Hotel Sofitel-Victoria - Sala Na Parterze
Godzina 8:30 - 10:00

Sesja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zawał serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST

Przewodniczący

L. Poloński (Kraków)
W. Rużyłło
(Warszawa)

 

034.

Zawał serca z przetrwałym uniesieniem odcinka ST - rekomendacje ESC i PTK.
W. Rużyłło
(Warszawa)

035.

Jak leczymy zawał serca 2003/2004 – rejestr śląski.
L. Poloński
(Kraków)

036.

Ułatwiona angioplastyka - przyszłość leczenia ostrego zawału serca?
D. Dudek
(Kraków)

037.

Jak postępować po nieskutecznej trombolizie?
M. Lesiak (Poznań)

038.

Leczenie interwencyjne każdego pacjenta ze świeżym zawałem serca w Polsce - utopia czy nieodległa przyszłość?
M. Karcz
(Warszawa)