W celu lepszej komunikacji poniżej zamieściliśmy schematy, które powinny Państwu ułatwić dotarcie do Miejsc Obrad oraz odnalezienie poszczególnych sal. 

Schemat nr 1 (waga: 145.0 KB)

Warszawa: ogólny plan z lokalizacją Teatru Wielkiego i Teatru Narodowego, wszystkich hoteli oferowanym uczestnikom Kongresu oraz najważniejszych obiektów publicznych i zabytkowych ściśle związanych z Kongresem. 

Schemat nr 2 (waga: 75.1 KB)

Schemat okolic Placu Piłsudskiego wokół którego znajdują się Teatr Wielki, Teatr Narodowy oraz Hotele Sofitel-Victoria i Europejski. 

Schemat nr 3 (waga: 143.0 KB)

Położenie sal w Teatrze Wielkim, Teatrze Narodowym oraz w hotelach Sofitel-Victoria i Europejskim. 

Schemat nr 4 (waga: 140.0 KB)

Rzut poziomy parteru Teatru Wielkiego i centralnej części Placu Teatralnego, usytuowanie Recepcji dla Zarejestrowanych (pawilon przed Teatrem), Recepcji dla Niezarejestrowanych oraz stoisk informacyjnych w holu głównym. 

Schemat nr 5 (waga: 62.8 KB)

Hotel Sofitel-Victoria (podział sal na parterze). 

Schemat nr 6 (waga: 37.4 KB)

Hotel Sofitel-Victoria (podział sal na piętrze). 

Schemat nr 7 (waga: 22.6 KB)

Hotel Europejski (podział sal na parterze).