UWAGA!

Od 03.09.2004 zamykamy rejestrację Uczestników przed Kongresem. Wszystkich zainteresowanych udziałem w Kongresie zapraszamy bezpośrednio w dniach 16-18.09.2004 do Teatru Wielkiego do Recepcji dla Niezarejestrowanych. Na miejscu będzie można dokonać opłaty, otrzymać materiały informacyjne oraz identyfikator upoważniający do udziału w Kongresie.

Prace organizacyjne związane z rejestracją uczestników, organizacją zakwaterowania oraz pobieraniem opłat za wpisowe i hotele przejęła Firma Kongresowa - FAST FORWARD Sp. z o.o.

Adres:
ul. Wiślana 8
00-317 Warszawa
tel./fax: (22) 892-00-02, (22) 827-84-37, (22) 827-09-75, (22) 826-30-82, (22) 826-77-87
t
el. kom.: 0-601-325-103, 0-606-899-029
e-mail: biuro@fastforward.ntrnet.pl oraz info@fastforward.ntrnet.pl
strona: http://www.fastforward.ntrnet.pl

 

OPŁATA REJESTRACYJNA:

kategorie opłat

wysokość opłat wniesionych

do 1 kwietnia 2004

po 1 kwietnia 2004

członek PTK

150 PLN

200 PLN

pozostali uczestnicy

200 PLN

250 PLN

opłata za wstęp 1-dniowy

100 PLN

100 PLN

osoby towarzyszące

100 PLN

100 PLN

 

Zwolnieni z opłat są Prowadzący Sesje

oraz:

- członkowie honorowi PTK
- emerytowani członkowie PTK
- studenci medycyny
- pielęgniarki

Opłata rejestracyjna obejmuje:

- udział w obradach PTK
- materiały kongresowe
- udział w otwarciu Kongresu i oficjalnych spotkaniach towarzyskich
- wstęp na wystawę firm

Opłata rejestracyjna osób towarzyszących obejmuje:

- udział w otwarciu Kongresu i oficjalnym spotkaniu towarzyskim
- wstęp na wystawę firm

Opłatę rejestracyjną proszę przekazać na konto firmy kongresowej FAST FORWARD Sp. z o.o.
Rachunek bieżący bankowy:
FORTIS BANK Oddział Zakopane, konto nr 23 1600 1042 0002 0141 8003 0001

Termin anulowania opłaty rejestracyjnej:

- do 31.08.2004 - zwrot 80% wpłaty
- po 31.08.2004 - dokonana wpłata nie podlega zwrotowi

Ważne terminy dotyczące zakwaterowania:

- do 01.07.2004

termin rezygnacji z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 PLN

- do 15.08.2004

termin pełnej wpłaty za potwierdzoną rezerwację

- do 01.09.2004

termin rezygnacji z potrąceniem kosztów pierwszej doby w pełnej wysokości
 oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 PLN

- po 01.09.2004

w przypadku rezygnacji z hotelu nie przysługuje żaden zwrot poniesionych kosztów

 

WARUNKI REZERWACJI (szczegóły w FORMULARZU REJESTRACYJNYM):

1. Podane w formularzu ceny brutto obejmują podatek VAT w wysokości 22%.
2. Rezerwacja hotelu zostanie dokonana i potwierdzona przez FAST FORWARD Sp. z o.o. (faks, e-mail, poczta) po otrzymaniu formularza rejestracyjnego z wypełnioną częścią B dotyczącą zakwaterowania oraz po uregulowaniu należności w pełnej wysokości za daną rezerwację.
3. FAST FORWARD Sp. z o.o. gwarantuje miejsce w wybranym hotelu, jeśli opłata za zakwaterowanie zostanie dokonana do 15.08.2004; w przypadku dużej liczby zainteresowanych decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4. Po upływie ww. terminu rezerwacje hotelowe będą rozpatrywane indywidualnie.
5. Rezygnacje z zarezerwowanych miejsc będą przyjmowane wyłącznie pisemnie (faks, e-mail, poczta).

Więcej informacji - w dziale dotyczącym zakwaterowania.

 


Tu można pobrać formularz rejestracyjny w formacie .doc (Microsoft Word).
Po wypełnieniu - prosimy przesłać go na adres Firmy Kongresowej.
 

pobierz formularz_rejestracyjny.doc
(waga: 249 KB)


Tu można pobrać formularz rejestracyjny w formacie .pdf.
Po wypełnieniu - prosimy przesłać go na adres Firmy Kongresowej.
 

pobierz formularz_rejestracyjny.pdf
(waga: 207 KB)


UWAGA!

Do prawidłowego wyświetlenia formularza w formacie .pdf niezbędne jest zainstalowanie programu Adobe Reader.
Tu można pobrać wersję programu w języku polskim.
 

pobierz Adobe Acrobat Reader w wersji polskiej
(waga: 11.42 MB)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rejestracji i zakwaterowania na stronie internetowej firmy FAST FORWARD lub pod podanymi numerami telefonów.