PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Wyniki kwalifikacji prac są dostępne tutaj.
W czasie trwania Kongresu odbędzie się równolegle w 10 salach ogółem 136 Sesji:

Program Kongresu można przeglądać w dwojaki sposób:
- według Sesji - wystarczy kliknąć powyżej w nazwę interesującego nas rodzaju Sesji oraz
- według dni - klikając poniżej odpowiednią datę.

Szczegółowy program poszczególnych Sesji będzie dostępny po wybraniu słowa TAK w ostatniej kolumnie.
 

Środa
15 września

Czwartek
16 września
Piątek
17 września
Sobota
18 września