PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Sobota, 18 września 2004

GODZINA

TYP SESJI

TYTUŁ SESJI

SALA

SZCZEGÓŁY

9:30-11:00 Dydaktyczna PTK

„Gorące tematy” II: Nowe markery biochemiczne w kardiologii

Sala im. Moniuszki
(Teatr Wielki)
TAK
9:30-11:00 Satelitarna (SERVIER)

Nadciśnienie tętnicze - puszka Pandory naszych czasów

Sala im. Bogusławskiego
(Teatr Narodowy)
TAK
9:30-11:00 Dydaktyczna PTK

Kardiologia interwencyjna w prewencji udarów mózgu

Sala im. Młynarskiego
(Teatr Wielki)

TAK
9:30-11:00 Referatowa

Echokardiografia II

Sala Przy Wierzbowej
(Teatr Narodowy)
TAK
9:30-11:00 Referatowa

Zawał serca - badania podstawowe

Sala Prób
(Teatr Narodowy)
TAK
9:30-11:00 Referatowa

Elektrokardiologia nieinwazyjna

Sala Chóru
(Teatr Wielki)

TAK
9:30-11:00 Satelitarna (SANOFI SYNTHELABO)

Debata: Zapobieganie incydentom niedokrwiennym w aterotrombozie. Od wytycznych do praktyki klinicznej

Sala Na Parterze
(Hotel Sofitel-Victoria)
TAK
9:30-11:00 Dydaktyczna PTK pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Kardiologia sportowa - wybrane zagadnienia

Sala Na Piętrze
(Hotel Sofitel-Victoria)
TAK
9:30-11:00 Dydaktyczna PTK Wskazania do ablacji RF w nadkomorowych zaburzeniach rytmu - czy wszystko już wiemy? Sala I
(Hotel Europejski)
TAK
9:30-11:00 Komisji Profilaktyki PTK

Europejskie i polskie inicjatywy prewencyjne

Sala II
(Hotel Europejski)
TAK
11:30-13:00 Dydaktyczna PTK „Gorące tematy” III Sala im. Moniuszki
(Teatr Wielki)
TAK
11:30-13:00 Sekcji PTK (Sekcja Niewydolności Serca)

Kontrowersje w leczeniu niewydolności serca

Sala im. Bogusławskiego
(Teatr Narodowy)
TAK
11:30-13:00 Dydaktyczna PTK

Rezonans magnetyczny (MR) i wielorzędowa spiralna tomografia komputerowa (MSCT) w diagnostyce kardiologicznej 2004

Sala im. Młynarskiego
(Teatr Wielki)

TAK
11:30-13:00 Referatowa

Choroba niedokrwienna serca

Sala Przy Wierzbowej
(Teatr Narodowy)
TAK
11:30-13:00 Referatowa

Niewydolność serca II

Sala Prób
(Teatr Narodowy)
TAK
11:30-13:00 Referatowa

Krążenie wieńcowe

Sala Chóru
(Teatr Wielki)

TAK
11:30-13:00 Satelitarna (MSD)

Postępowanie z pacjentami wysokiego ryzyka naczyniowego - standardy a problemy codziennej praktyki

Sala Na Parterze
(Hotel Sofitel-Victoria)
TAK
11:30-13:00 Dydaktyczna PTK

Forum lipidowe - dyskusja okrągłego stołu

Sala Na Piętrze
(Hotel Sofitel-Victoria)
TAK
11:30-13:00 Dydaktyczna PTK

Stymulacja w niewydolności serca

Sala I
(Hotel Europejski)
TAK
11:30-13:00 Sekcji PTK (Sekcja Wad Serca u Dorosłych)

Kiedy i jak operować chorych z niedomykalnością mitralną o różnej etiologii?

Sala II
(Hotel Europejski)
TAK
13:30-15:00 Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii - Doroczna Sesja

Stan polskiej kardiologii - sesja otwarta z udziałem publiczności

Sala I
(Hotel Europejski)
TAK